Notice and Takedown (NTD) – Nederlands

Notice and Takedown (NTD) – Nederlands

De Notice and Takedown (NTD) code is een onderdeel van een initiatief van partijen die zich inzetten tegen de aanwezigheid van onrechtmatige en strafbare informatie (“inhoud”) op (het Nederlandse deel van) internet. Het initiatief is voortgekomen vanuit de wens van overheid en marktpartijen om te komen tot afspraken rondom Notice and- Take-down (NTD). In deze code staat beschreven op welke wijze SysActive hier vorm en inhoud aan geeft.

Notice and Takedown - Dutch